Journal – Smart-SCM #4(2020)​

Intellectualization of logistics and Supply Chain Management

Information about the current collection

 Інформація для авторів 
Електронний науково-практичний журнал «Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань» виходить 6 раз у рік. Всі подані до публікації матеріали підлягають обов’язковому рецензуванню.
Матеріали приймаються до 20.12.2020р.
Дата виходу: 28.12.2020 р.

doi.org/10.46783/smart-scm/2020-4

 The author’s information in English
The electronic scientific-practical journal “Intellectualization of Logistics and Supply Chain Management” is published 6 times a year. All submissions to this publication are subject to mandatory review.
Date of Submission – 20.12.2020
Date of Inclusion – 28.12.2020 р.

doi.org/10.46783/smart-scm/2020-4

Download scientific and practical journal
Завантажити науково-практичний журнал