Процес розгляду статті

Процес розгляду є спільним процесом, який дозволяє оцінювати і аналізувати рукописи, подані в журнал незалежними експертами в рамках однієї галузі досліджень. Оцінка та критика, отримані шляхом експертної оцінки, дають авторам відгуки для покращення своєї роботи, і, критично, дозволяє редакторові оцінити придатність статті для публікації в журналі.

Відповідальний секретар та помічники редактора перевіряють формальний і професійний стандарти та передають статтю рецензенту у відповідній галузі досліджень.
Всі статті, що публікуються в Електронному науково-практичному журналі “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань”, проходять рецензування.

Рукописи, отримані редакцією, попередньо оброблюються членами редакційної колегії стосовно відповідності наданого матеріалу, щодо висунутих вимог. У випадку позитивної попередньої оцінки, рукопис направляється на рецензування одному (або двом) рецензентам, які є фахівцями у відповідній галузі.

Редакція журналу практикує подвійне анонімне рецензування рукописів: автору та рецензенту не повідомляють імена один одного.

Подані до журналу статті редакція надсилає на рецензування ученим, що мають близьку до тематики статті спеціалізацію. Попередньо всі персональні дані авторів видаляють із текстів статей. Рецензенти готують рецензію, використовуючи спеціальний бланк (форму).

Рукопис може бути відхилений редакцією без рецензування у випадку:

  • стаття не відповідає науковому напряму журналу;
  • оформлення статті повністю не відповідає встановленим вимогам до матеріалів авторів;
  • рукопис не відповідає прийнятим у журналі політиці етики щодо публікацій;
  • рукопис порушує правила електронного журналу стосовно кількості самоцитування.

Після рецензування редакційна колегія на підставі рекомендації рецензента (рецензентів) приймає рішення:

  • прийняти до публікації у представленій авторами формі;
  • опублікувати після незначних корегувань;
  • направити рукопис авторам на доопрацювання (потрібні суттєві виправлення і корективи, після яких публікація стане можливою);
  • відхилити рукопис, але вказати авторам, що після суттєвих доопрацювань, рукопис може бути знову представлений на розгляд редакції;
  • відхилити рукопис без надання можливості доопрацювання (як правило, якщо відсутні ознаки актуальності теми роботи, для розвитку відповідної галузі науки, концептуальних наукових помилок, повної відсутності елементів наукової новизни і практичного значення, у разі (можливого) виявлення плагіату).

Відкритий експертний огляд

Рецензенти переглядають весь матеріал, який вони отримують, протягом двох-трьох тижнів з дня подачі статті до редакції журналу. Прийняті статті публікуються на сайті Електронного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань”.

Електроний науково-практичний журнал “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” надає відкритий доступ до рецензованих досліджень, як частину своєї відданості читачам та авторам. Ми робимо всі наші дослідницькі статті вільно доступними в Інтернеті (для ознайомлення).

Апеляційний процес

Якщо Ваш рукопис відхилено, і якщо ви вважаєте, що рецензенти не врахували, або неправильно зрозуміли відповідний пункт, Ви можете оскаржити редакційне рішення, звернувшись до відповідального секретаря.

Якщо ви звертаєтесь до редакції та не задоволені відповіддю редактора, наступним кроком у редакційній процедурі оскарження є звернення до голови редакційної колегії.