Dmytro Bugayko, Olha Shevchenko. Indicators of air transport sustainable development

UDC 656.7.072 (045)

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-4-1
JEL Classification: M12, M21.

Received: 12 December 2020

Anotation: World leaders gathered at the United Nations (UN) and adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development. It is a plan of action aimed at achieving global sustainable development in economic, social and environmental areas, which ensures that no UN member state is left behind. The 17 sustainable development goals on the 2030 Agenda can be used as benchmarks for the coordinated development of UN member states. Aviation safety is an important component of the concept of general national security, the system of personal security, ecological and public safety and transport safety from external and internal threats. Maintaining an acceptable level of national aviation safety is a priority for the industry. The aviation transport is a part of the transport complex of Ukraine, which is an important component in the structure of the national economy and a link between all components of economic security to ensure the basic conditions of life and development of the state and society. The assessment of economic, technological, safety, social and ecological hazards is an integral part of all the logical blocks of the structural and functional scheme of strategic management of aviation safety in terms of sustainable development of the national economy. The task of the article is to determine and substantiate the main indicators of economic and technological development, safety, social and environmental components of air transport and assess their level. In the article the authors propose and present the dynamics in the period from 2010 to 2020 of 29 indicators of sustainable development of air transport of Ukraine, such us share of aviation transport in the gross value added (transport and communications); level of investment in aviation transport; level of export services of air transport; level of import services of aviation transport; level of shadowing of aviation transport; coefficient of manufacturability of aviation transport; capital utilization coefficient; level of shadow capital load; level of use of passenger capacity of aircraft and helicopters; level of renewal of fixed assets; cargo transport capacity of GDP by aviation transport; passenger transport capacity of GDP by aviation transport; average distance of cargo aviation transportation; average distance of passenger aviation transportation; ratio of domestic and international aviation transportation; catastrophes, accidents, serious coefficients for regular commercial/irregular commercial/non-commercial flights and execution of aviation works/training flights; level of wages in the production of aviation transport; level of employment in air transport; coefficient of population mobility; level of official GVA created by shadow wages; level of shadow employment; level of CO2 emissions of aviation transport of Ukraine to GDP; level of emissions of pollutants into the atmosphere; level of environmental costs of aviation transport. Authors determine their threshold and optimal values. Indicators are given in groups in the above areas. Indicators are divided into stimulants (indicators that contribute to the sustainable development of air transport and the national economy) and disincentives (indicators that hinder the sustainable development of air transport and the national economy). The solution of this problem will make it possible to conduct a comprehensive assessment of the current state of air transport in Ukraine on the basis of a systematic approach.
Keywords: aviation transport, aviation safety, hazards, disincentives indicators, risks, stimulants indicators, sustainable development.
Анотація: Світові лідери зібрались в Організації Об’єднаних Націй (ООН) та прийняли Порядок денний сталого розвитку до 2030 року. Це план дій, спрямований на досягнення глобального сталого розвитку в економічній, соціальній та екологічній сферах, який гарантує, що жодна держава-член ООН не залишиться позаду. 17 цілей сталого розвитку, викладених у Повістці дня на 2030 рік, можуть бути використані як орієнтири для скоординованого розвитку держав-членів ООН. Безпека авіації є важливою складовою концепції загальної національної безпеки, системи особистої безпеки, екологічної та громадської безпеки та безпеки транспорту від зовнішніх та внутрішніх загроз. Підтримання прийнятного рівня національної авіаційної безпеки є пріоритетом для галузі. Авіаційний транспорт є частиною транспортного комплексу України та важливою складовою в структурі економіки країни та сполучною ланкою між усіма складовими економічної безпеки для забезпечення основних умов життя та розвитку держави та суспільства. Оцінка економічних, технологічних, соціальних та екологічних загроз є невід’ємною частиною всіх логічних блоків структурно-функціональної схеми стратегічного управління авіаційною безпекою з точки зору сталого розвитку національної економіки. Завдання статті – визначити та обґрунтувати основні індикатори економічного та технологічного розвитку, безпеки, соціальних та екологічних складових повітряного транспорту та оцінити їх рівень. У статті автори пропонують та представляють динаміку за період з 2010 по 2020 роки 29 показників сталого розвитку повітряного транспорту України, визначають їх порогові та оптимальні значення. Показники наводяться групами у вищезазначених областях. Показники поділяються на стимулятори (показники, що сприяють сталому розвитку повітряного транспорту та національної економіки) та де стимулятори (показники, що заважають сталому розвитку повітряного транспорту та національної економіки). Вирішення цієї проблеми надасть можливість провести комплексну оцінку сучасного стану повітряного транспорту в Україні на основі системного підходу.
Ключові слова: авіаційний транспорт, безпека авіації, загрози, індикатори стимулятори, ризики, індикатори дестимулятори
Аннотация: Мировые лидеры собрались в Организации Объединенных Наций (ООН) и приняли Повестку дня устойчивого развития до 2030 года. Это план действий, направленный на достижение глобального устойчивого развития в экономической, социальной и экологической сферах, который гарантирует, что ни одно государство-член ООН не останется позади. 17 целей устойчивого развития, изложенных в Повестке дня к 2030 году, могут быть использованы в качестве ориентиров для скоординированного развития государств-членов ООН. Безопасность авиации является важной составляющей концепции общей национальной безопасности, системы личной безопасности, экологической и общественной безопасности и безопасности транспорта от внешних и внутренних угроз. Поддержание приемлемого уровня национальной авиационной безопасности является приоритетом для отрасли. Авиационный транспорт является частью транспортного комплекса Украины и важной составляющей в структуре экономики страны и связующим звеном между всеми составляющими экономической безопасности для обеспечения основных условий жизни и развития государства и общества. Оценка экономических, технологических, социальных и экологических угроз является неотъемлемой частью всех логических блоков структурно-функциональной схемы стратегического управления авиационной безопасностью с точки зрения устойчивого развития национальной экономики. Задача статьи – определить и обосновать основные показатели экономического и технологического развития, безопасности, социальных и экологических составляющих воздушного транспорта и оценить их уровень. В статье авторы предлагают и представляют динамику за период с 2010 по 2020 годы 29 показателей устойчивого развития воздушного транспорта Украины, определяют их пороговые и оптимальные значения. Показатели приводятся группами в вышеупомянутых областях. Показатели делятся на стимуляторы (показатели, способствующие устойчивому развитию воздушного транспорта и национальной экономики) и дестимуляторы (показатели, мешающие устойчивому развитию воздушного транспорта и национальной экономики). Решение этой проблемы позволит провести комплексную оценку современного состояния воздушного транспорта в Украине на основе системного подхода.
Ключевые слова: авиационный транспорт, безопасность авиации, угрозы, индикаторы стимуляторы, риски, индикаторы дестимуляторы

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Bugayko D.O., Shevchenko O.R. (2020) “Indicators of air transport sustainable development”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.4, pp.6-18, available at: https://smart-scm.org/en/journal-4-2020/dmytro-bugayko-olha-shevchenko-indicators-of-air-transport-sustainable-development/ (Accessed 12 December 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-4-1
http://situs-akun-pro.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://banyak-berdoa.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pro-thailand-server-luar.lilys.com/http://slot-depositdana.lilys.com/http://maxwinslotgacor.lilys.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/products/slot-gacorhttp://ufabet.lilys.com/products/ufabethttp://ufabet.lilys.com/http://ufabet.rememberingalife.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/http://maxwin0slot.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin0slot.lilys.com/http://gampang-menang.lilys.com/http://gacor-2023.walesbonner.net/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://nexusslot.lilys.com/http://nexusslot.lilys.com/products/nexus-slothttp://slot-dana-nexus.lilys.com/http://slot-dana-nexus.lilys.com/products/slot-deposit-danahttp://sl0tgacor777.lilys.com/http://data-sdy1.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://gamers-ganteng-idaman.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://demo-slot-rupiah.lilys.com/products/slot-demohttps://slots.stoelzle-lausitz.com/https://slots.beziergames.com/https://slot-gampangmenang.matthewwilliamson.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/products/slot777http://slot.gacor-88.lilys.com/http://slot.gacor-88.lilys.com/products/slot-gacor-88http://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-server-luarhttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-luar-negerihttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/http://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/products/slot-4dhttp://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/http://super-gacor-server-thailand-slot.lilys.com/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/http://akun-pr0-thailand1.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pr0-thailand1.lilys.com/http://pro-kamboja-asli.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://pro-kamboja-asli.lilys.com/http://foreign-slot.lilys.com/products/slot-luar-negerihttp://slot88-jp.lilys.com/products/slot88/http://slot88-jp.lilys.comhttp://akun-pr0-platinum.lilys.com/products/akun-pro-platinumhttps://akun-pr0-platinum.lilys.com/http://depo10k-slot.walesbonner.net/http://depo10k-slot.walesbonner.net/products/slot-depo-10khttps://sl0t88.bambinomio.com/https://sl0t88.bambinomio.com/products/slot88http://thailand-pro-account.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/https://pgslot.buffalogardens.com/https://pgslot.buffalogardens.com/products/pgslothttp://abroad-server-slot.lilys.com/products/slot-server-luarhttps://idn-slot.merchmadeeasy.com/https://idn-slot.merchmadeeasy.com/products/idnslothttps://slot88-2023.sammcknight.com/https://slot88-2023.sammcknight.com/products/slot88https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/products/slot-thailand/https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/https://slot-gacor-malam-ini.sammcknight.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://sloter-luar-negeri.merchmadeeasy.com/http://slot-maxwin-maks.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin-slot.sammcknight.com/products/maxwin-slothttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/https://slotweb.ahlemeyewear.com/https://slotweb.ahlemeyewear.com/products/slotswebhttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/products/slot-thailand/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttp://slot-gacor-2023jp.lilys.com/http://slot-gacor-2023jp.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://slot-dana.sammcknight.com/products/slot-danahttps://pgslot.rememberingalife.com/https://pgslot.rememberingalife.com/products/pgslothttp://slot-demo-akun.lilys.com/https://akun-pro-thailand.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.alterbridge.com/https://slot77-pulsa.buffalogardens.com/products/slot777http://sg88.lilys.com/http://sg88.lilys.com/products/garansi-kekalahan-100http://slot-n-rtp.lilys.com/http://slot-n-rtp.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://tonight-steady-slot.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://bk8.stoelzle-lausitz.com/http://slot-gacor-easytowin.lilys.com/products/slot-gacor-gampang-menanghttp://steady-slot-maxwin.lilys.com/https://slot-gacor-luar.ladelle.com/https://slot-gacor2023.ahlemeyewear.com/http://slot-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttps://slot-luar-server.alterbridge.com/products/slot-luar-negeri/https://slot-luar-server.alterbridge.com/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/products/slot-gacor-malam-ini/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/https://slot-demo-rupiah.alterbridge.comhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.com/products/slot-demo-rupiahhttp://agen5000.walesbonner.net/http://agen5000.walesbonner.net/products/deposit-slot5000/http://slotdeposit-5000.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/products/slot-gacor-2023http://situs-tot0.walesbonner.net/products/situs-toto/http://situs-tot0.walesbonner.net/http://slotgacor.88.walesbonner.net/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/products/slot-danahttps://slot-pulsa-indosat.crankbrothers.com/https://slot-thailand-4d.stillspirits.comhttps://slot-thailand-4d.stillspirits.com/products/link-slot-thailand-4dhttps://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/https://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/products/slot-demo/https://bonanza-slotgacor.crankbrothers.com/https://mposlot-gacor.crankbrothers.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/products/slot-gopayhttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/products/akun-pro-jepanghttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/https://slot-bonus.santambroeus.com/http://slotviaovo.walesbonner.net/https://hoki-slot.sammcknight.com/https://slotgacor-88.santambroeus.com/https://slot-gacor777.smglobalshop.com/https://slot-deposit-dana.santambroeus.com/http://linkslot-mpo.walesbonner.net/https://slotgacor-malamini.smglobalshop.com/https://slot-hoki.smglobalshop.com/products/slot-hokihttps://slot-pulsa.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttps://slotpulsa-indosat.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttp://akun-pro-jepang.oenling.com/products/akun-pro-jepanghttp://akun-pro-jepang.oenling.com/http://sl0t-gacor-777.oenling.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor-777.oenling.com/https://slotgacor-gampang-menang.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-maxwinhttps://akun-proplatinum.stoelzle-lausitz.com/http://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/https://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-4dhttps://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/https://akun-pro-jepang.buffalogardens.com/https://slot-gacor-legal.lundhumphries.com/https://slot-luar.lundhumphries.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/products/pasarantogel2http://ecolab.khnu.km.ua/https://servicioseditoriales.unam.mx/trimestre_ojs3308/public/slot-gacor/http://tour.khnu.km.ua/https://slot-deposit-pulsa.shaunleane.com/products/slot777https://slot-gacor-maxwin.allensboots.com/https://slotdepo5000.shaunleane.com/https://slot-vip.shaunleane.com/https://depo25bonus25.shaunleane.com/http://slot-gacor-malam-ini.samvilla.com/https://slot-gacor.barniescoffee.com/https://slotdepositovo.shaunleane.com/https://slot-gacor88.shaunleane.com/https://slot-gacor-malam-ini.barniescoffee.com/https://akun-pro-taiwan.oenling.com/https://akun-pro-taiwan.oenling.com/products/akun-pro-taiwanhttps://slot-thailands.lilys.com/https://slot-thailands.lilys.com/products/slot-gacor-thailandhttps://slot-deposit-pulsa.shaunleane.comhttps://maxwin-slot.shaunleane.comhttps://maxwin-slot.shaunleane.com/products/maxwin-slothttps://slot-luar-negeri.shopalexis.com/https://slot-luar-negeri.shopalexis.com/products/slot-luar-negerihttps://slot-thailand.shaunleane.comhttps://slot-thailand.shaunleane.com/products/slot-thailandhttps://akun-pro-kamboja.despair.com/https://sl0t-thailand.shaunleane.com/https://sl0t-thailand.shaunleane.com/products/slot-gacor-thailand/https://slot-hoki.oldtimepottery.com/https://mpo-slotgacor.shaunleane.com/https://slot-gacor777.boojabooja.com/https://slot-gacor4d.shaunleane.com/https://slot-luar-negerii.stoelzle-lausitz.com/https://slot-gacor-777.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-gacor-777https://slot-gacor-777.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-gacor-malam-ini.burkedecor.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.burkedecor.com/https://slotdepo5k.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-hoki4d.32degrees.com/https://slot-luar-negeri.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-luar-negerihttps://slot-luar-negeri.manufakturawboleslawcu.com/https://pasarantogel-2.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-gacor-malam-ini.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.manufakturawboleslawcu.com/http://lms.nphcda.gov.ng/js/slot-777/https://slot-min-depo-10k.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-depo-10khttps://slot-min-depo-10k.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-gacor-thailand.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-gacor-thailand.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-thailandhttps://akun-pro-thailand.thehappyblossoms.com/https://akun-pro-thailand.thehappyblossoms.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.thehappyblossoms.com/products/slot-server-thailandhttps://slot-thailand.manufakturawboleslawcu.com/https://slot-thailand.manufakturawboleslawcu.com/products/slot-server-thailandhttps://pola-gacor.manufakturawboleslawcu.com/https://pola-gacor.manufakturawboleslawcu.com/products/pola-gacorhttps://akun-pro-kamboja.manufakturawboleslawcu.com/http://depo50bonus50.wuaze.com/https://akun-pro-platinum.manufakturawboleslawcu.com/