Електронний науково-практичний журнал з відкритим доступом

"ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЛОГІСТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ"

Концепція журналу орієнтована на розбудову стійкої моделі взаємодії науки, бізнеса та суспільства з метою формування та розповсюдження передових знань і практик переходу вітчизняної логістичної системи на інноваційний шлях розвитку.

Редакційна колегія Електронного науково-практичного журналу дотримується принципу «Відкритої науки», під яким розуміється публікація практико-орієнтованих досліджень, наукові результати яких стають відритими і доступними за межами вузького кола науковців та мають цінність для бізнес-середовища і практичного застосування.

 

Матеріали журналу є відкритими та безкоштовними для зареєстрованих користувачів. Дозволяється ознайомлюватись з матеріалом, друкувати, та посилатись на повний текст публікації, без отримання дозволу видавця або автора статті. Визначення відкритого доступу здійснюється відповідно до рекомендацій Budapest Open Access Initiative.

 

Всі подані до публікації матеріали підлягають обов’язковому рецензуванню. Редакція обирає рецензентів з числа найбільш відомих вітчизняних та закордонних наукових діячів, з відповідних галузей знань.

Електронний науково-практичний журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах. Основною характеристикою видання є показник індексучвання науково-метричними базами даних, який відображає значимість і ефективність наукових публікацій за допомогою: індексу цитування, індексу хірша та імпакт фактору (кількості цитувань протягом двох років після публікації).

Редакційна колегія шляхом зовнішнього (анонімного) рецензування матеріалів, що готуються до публікації, підтримує достатній науково-практичний рівень та вимог до статей, які базуються на європейських стандартах якості розробок. Матеріали проходять перевірку на наявність плагіату.

Редакційна колегія електронного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” запрошує до співпраці, обговорень та дискусій науковців, фахівців та представників бізнесу, які зацікавленні в дослідженнях та науково-практичних розробках сучасних напрямів економіки знань, трансферу інновацій, інтелектуалізації управління, соціопсихологія партнерських відносин в ланцюгах постачань з використанням хмарних технологій, штучного інтелекту, логістичного розвитку, нейронних систем управління бізнес-процесами.