Політика розсилки інформації

Версія документа № 1
«22» січня 2019 р

1. Політика розсилки повідомлень і інформації рекламного характеру (далі – Політика інформаційної розсилки) приймається ТОВ “ВІОЛД” номер ЄДРПОУ 42126138, надалі має назву «Адміністрація Сайту», для інформування будь-якої особи, що використовує сайт, розміщений в мережі інтернет за адресою: https://smart-scm.org/ (далі – сайт), в подальшому іменований «Користувач», про реалізовану Адміністрацією Сайту політики щодо здійснення нею розсилки різного роду повідомлень та інформації рекламного характеру щодо Користувача.

2. Адміністрація Сайту поважає право кожного Користувача отримувати тільки такі повідомлення, на отримання яких він висловив свою згоду.
3. Адміністрація Сайту здійснює розсилку повідомлень виключно на добровільній основі, а також докладає всіх зусиль для того, щоб взаємодія між Користувачем і Сайтом було максимально зручним.
4. Адміністрація Сайту з великою увагою ставиться до проблеми неочикуваних рекламних повідомлень, що носять масовий характер (Далі – СПАМ). Зазначимо, що з ростом числа користувачів смартфонів СПАМ став завдавати значної шкоди всьому співтовариству користувачів інтернету. У зв’язку з цим Адміністрацією Сайту прийняті наступні заходи для боротьби зі СПАМом:
4.1 Отримання від Користувача попередньої згоди на здійснення розсилки повідомлень Адміністрацією Сайту;
4.2 Включення в текст кожного повідомлення достовірних ідентифікаційних відомостей про Адміністрацію Сайту;
4.3 Надання Користувачеві можливості відмовитися від розсилки повідомлень, що здійснюється Адміністрацією Сайту.
5. Ця Політика інформаційної розсилки носить виключно інформаційний характер та ні за яких умов не є публічною офертою, яка визначається чинним законодавством.

6. Всі терміни, які використовуються у цій Політиці інформаційної розсилки, тлумачаться відповідно до Угоди користувача, розміщеної та доступної на Сайті, якщо цією Політикою інформаційної розсилки не обумовлено інше.


ТОВ “ВІОЛД”

код ЄДРПОУ 42126138