Авторські права та ліцензування

Відправляючи статтю до редакції, автор(и) автоматично надають редакції права редагувати, а також розміщувати матеріали статті на офіційному сайті журналу.

Автори зберігають за собою авторські права й одночасно надають журналу право першої публікації, що дозволяє поширювати цей матеріал на умовах ліцензії Creative Commons Attribution Licens 4.0 International (CC BY 4.0) із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому журналі. Автори погоджуються, що всі матеріали, представлені в публікації, перебувають у вільному доступі й можуть бути використані іншими дослідниками з науковою некомерційною метою на умовах зазначеної ліцензії.

За авторами зберігається право відтворювати зміст статті в процесі викладання, використовувати матеріали статті в будь-якій іншій своїй роботі, розміщувати копію статті в будь-яких інших джерелах масової інформації, із обов’язковим зазначенням вихідних даних статті в електронному науково-практичному журналі «Інтеллектуалізація логістики та управління ланцюгами постачання».

Конфлікт інтересів

Редакція журналу передбачає одержання від автора (авторів) інформації про відсутність будь-яких конфліктів інтересів. У разі можливості виникнення конфлікту інтересів, здатного вплинути на інтерпретацію результатів і судження рецензентів, автор має заявити про це. Автори несуть відповідальність за вказівку потенційних конфліктів інтересів, які можуть вплинути на прийняття рішення про публікацію їхньої статті.

Редактор і будь-який член редакційної колегії та/або рецензент не повинен розглядати рукописів у випадку будь-яких конфліктів інтересів, що виникають у результаті спільних, конкурентних або інших відносин чи зв’язків з будь-яким автором, установою, що мають відношення до рукопису. Редактор повинен вимагати від усіх учасників розкривати відповідні конкуруючі інтереси. У разі виявлення конкуруючих інтересів після публікації, виправлення мають бути опубліковані. Відкликання або вираження занепокоєння можуть бути опубліковані в разі потреби. Рецензенти несуть відповідальність за об’єктивність, професіоналізм, неупередженість і конфіденційність оцінки змісту наукової статті.