Koulik Volodymir, Zaharchuk Alla. Problems of management in the system of spiral dynamics of supply chains

UDC 334.784

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-3-7
JEL Classification: E 24; J 21; J 23.

Received: 25 October 2020

Anotation: The article is devoted to the identification of logistics management problems that arise during the implementation of the process management concept of the spiral dynamics of supply chains. SCM, as a real system of logistics integration and coordination of business processes of the chain provides for the development of interaction and cooperation of its economic entities in the joint use of their resources. The spiral in its development changes the targets: increasing time intervals of forecasting and planning for the long term, the logistical lag of the spiral of the supply chain increases due to the focus on managing global innovation changes in society and changes in technological patterns. This requires appropriate coherence and restructuring of the cognitive and intellectual state of the climate in all sectors of the economy and their human systems. Analysis and generalization of modern research in the field of radical change management has allowed to determine the priority of detection and opportunities for preventive management of worldview changes, values and interests of individuals and their associations in human systems, organizations and society as a whole. The article substantiates the need and expediency of constant updating of the spiral of social thinking, synthesis of knowledge, ideas and intuition of all participants in the supply chain as a unified socio-economic system with a single ultimate goal – to meet the growing needs of consumers. The generalized requirements to spiral management of supply chains are formed and its basic functions and directions of administrative activity are defined. The specific conditions for ensuring the dynamics of the spiral worldview with the help of a set of MEMs specifically focused on supply chain management are considered. The classification of supply chain integration models was proposed, focused on the possibilities and the need to change its targets, forms and methods of management, time scales of operation.
Keywords: logistic integration, socio-economic turbulence, spiral management, MEM, change management, worldview, supply chain
Анотація: Стаття присвячена виявленню проблем логістичного менеджменту, що виникають при впровадженні концепції управління процесами спіральної динаміки ланцюгів постачань. SCM, як реальна система логістичної інтеграції та координації бізнес-процесів ланцюга передбачає розвиток взаємодії і співробітництва його господарюючих суб’єктів при спільному використанні їх ресурсів. Спіраль в своєму розвитку змінює цільові орієнтири: збільшуються часові інтервали прогнозування та планування на віддалену перспективу, зростає логістичний лаг спіралі ланцюга постачань за рахунок концентрації уваги на управлінні глобальними інноваційними змінами в суспільстві, змінами технологічних укладів. Це вимагає і відповідної узгодженості і перебудови когнітивного і інтелектуального стану клімату у всіх галузях економіки та їх людських системах. Аналіз та узагальнення сучасних наукових досліджень у сфері менеджменту радикальних змін дозволив визначити першочерговість виявлення та можливості превентивного управління змінами світогляду, цінностей та інтересів як окремих індивідуумів так і їх об’єднань в людських системах підрозділів, організацій і суспільства в цілому. В статті обґрунтовано необхідність та доцільність постійного оновлення на всіх відрізках спіралі соціального мислення, синтезу знань, ідей та інтуїції всіх учасників ланцюга постачань як об’єднаної соціально-економічної системи з єдиною кінцевою ціллю – задоволення зростаючих потреб споживачів. Сформовано узагальнені вимоги до спірального менеджменту ланцюгів постачань та визначено його основні функції і напрямки управлінської діяльності. Розглянуто специфічні умови забезпечення динаміки спірального світогляду за допомогою комплексу МЕМів, конкретно орієнтованих на управління ланцюгами постачань. Запропоновано класифікацію моделей інтеграції ланцюга постачань, орієнтовану на можливості та необхідність зміни його цільових орієнтирів, форм і методів управління, часових масштабів функціонування.
Ключові слова: логістична інтеграція, соціально-економічні турбуленції, спіральний менеджмент, МЕМ, управління змінами, світогляд, ланцюг постачань
Аннотация: Статья посвящена выявлению проблем логистического менеджмента, возникающим при внедрении концепции управления процессами спиральной динамики цепей поставок. SCM, как реальная система логистической интеграции и координации бизнес-процессов цепи предусматривает развитие взаимодействия и сотрудничества его субъектов при совместном использовании их ресурсов. Спираль в своем развитии меняет целевые ориентиры: увеличиваются временные интервалы прогнозирования и планирования на отдаленную перспективу, растет логистический лаг спирали цепи поставок за счет концентрации внимания на управлении глобальными инновационными изменениями в обществе, изменениями технологических укладов. Это требует соответствующей согласованности и перестройки когнитивного и интеллектуального состояния климата во всех отраслях экономики и их человеческих системах. Анализ и обобщение современных научных исследований в области менеджмента радикальных изменений позволил определить первоочередность выявления и возможности превентивного управления изменениями мировоззрения, ценностей и интересов как отдельных индивидуумов так и их объединений в человеческих системах подразделений, организаций и общества в целом. В статье обоснована необходимость и целесообразность постоянного обновления на всех отрезках спирали социального мышления, синтеза знаний, идей и интуиции всех участников цепи поставок как объединенной социально-экономической системы с единой конечной целью – удовлетворение растущих потребностей потребителей. Сформировано обобщенные требования к спиральному менеджменту цепей поставок и определены его основные функции и направления управленческой деятельности. Рассмотрены специфические условия обеспечения динамики спирального мировоззрения с помощью комплекса МЭМов, именно ориентированных на управление цепями поставок. Предложена классификация моделей интеграции цепи поставок, ориентированную на возможности и необходимости изменения его целевых ориентиров, форм и методов управления, временных масштабов функционирования.
Ключевые слова: логистическая интеграция, социально-экономические турбулентности, спиральный менеджмент, МЭМ, управление изменениями, мировоззрение, цепь поставок

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Koulik V.А., Zaharchuk A.P. (2020) “Problems of management in the system of spiral dynamics of supply chains”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.3, pp.74-82, available at: https://smart-scm.org/en/journal-3-2020/koulik-volodymir-zaharchuk-alla-problems-of-management-in-the-system-of-spiral-dynamics-of-supply-chains/ (Accessed 25 October 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-3-7
https://pppi.sulselprov.go.id/-/slot-gacor/https://izv-tn.tti.sfedu.ru/-/slot-pulsa/http://dopovidi-nanu.org.ua/sites/default/files/slot-gacor/https://chasopys-ppp.dp.ua/public/site/slot-deposit-pulsa/https://www.ncst.mw/wp-content/uploads/slot-online/https://malawidiaspora.gov.mw/slot-deposit-pulsa/https://dopovidi-nanu.org.ua/ojs/styles/situs-slot-gacor/http://ojs3.bkstm.org/public/journals/1/togel-online/http://revistaaristas.tij.uabc.mx/public/link-slot-gacor/https://penerbit.undip.ac.id/pages/slot-deposit-pulsa/https://jurnal.madiunkab.go.id/pages/slot-gacor-4d/https://jurnal.madiunkab.go.id/public/site/slot-gacor-4d/https://perizinan.jambikota.go.id/frontend/web/slot-online/https://aar-healthcare.com/ke/wp-content/slot-dana/https://jurnal.madiunkab.go.id/pages/slot-gacor/http://ejournalbidan.poltekkes-kaltim.ac.id/slot-gacor-maxwin/https://sitenar.madiunkab.go.id/public/-/slot88/https://pendidikanbahasaindonesia.umnu.ac.id/-/slot-dana/https://perizinan.jambikota.go.id/frontend/web/slot/https://siagaki.sulselprov.go.id/frontend/slot88/https://peternakan.umnu.ac.id/-/slot-deposit-pulsa/https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/puem/assets/https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/assets/slot-pulsa/https://amerta.kemenkumham.go.id/file/slot-demo/https://www.ufrgs.br/nupegem/wp-content/slot-gacor/https://www.ufrgs.br/nupegem/slot-pulsa/https://188.166.227.65/http://prosiding.fisip.unsri.ac.id/-/slot-gacor/https://penerbit.undip.ac.id/-/slot-gacor/http://jurnal.amy.ac.id/public/-/slot-gacor/https://sipenta.bappeda.tulungagung.go.id/storage/slot-online/https://jurnalpangriptav3.malangkota.go.id/pages/slot-gacor-maxwin-4d/https://jurnalpangriptav3.malangkota.go.id/js/slot-deposit-pulsa-terpercaya/http://prosiding.fisip.unsri.ac.id/pages/slot-pulsa-terpercaya/http://prosiding.fisip.unsri.ac.id/js/slot-dana/https://kecamatanrancabali.bandungkab.go.id/public/css/slot-deposit-pulsa/https://jurnalpangriptav3.malangkota.go.id/demo-slot/https://jurnalpangriptav3.malangkota.go.id/-/joker123/http://prosiding.fisip.unsri.ac.id/pages/slot-bonus-100/https://jurnalpangriptav3.malangkota.go.id/styles/sv388/https://www.ufrgs.br/rbml/styles/slot-demo/https://kec-girimaya.pangkalpinangkota.go.id/-/slot-gacor/https://stisnu-aceh.ac.id/wp-content/uploads/2022/10/togel-online/https://ptik.unp.ac.id/wp-content/slot-deposit-pulsa/https://www.ufrgs.br/rbml/-/bola88/https://siagaki.sulselprov.go.id/frontend/slot-gacor/https://siagaki.sulselprov.go.id/frontend/slot-online/https://paper.icprp.uii.ac.id/public/togel-online/https://jescee.universitaspertamina.ac.id/pages/slot-dana/https://wirausaha.deliserdangkab.go.id/https://www.ufrgs.br/rbml/pages/pragmatic88/https://kecamatanrancabali.bandungkab.go.id/public/css/slot-online/https://paper.icprp.uii.ac.id/public/slot88/https://jurnalergonomik3.ti.itb.ac.id/js/https://penerbit.undip.ac.id/js/slot-deposit-pulsa/https://paper.icprp.uii.ac.id/public/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/styles/slot/https://subdomainmaker.deliserdangkab.go.id/-/slot-gacor/https://ptik.unp.ac.id/wp-content/themes/slot-pulsa/https://paper.icprp.uii.ac.id/public/slot-gacor-maxwin/https://www.kecamatankutawaringin.bandungkab.go.id/public/slot777/http://prosiding.fisip.unsri.ac.id/pages/link-slot-gacor/https://dcs-ditkapel.dephub.go.id/storage/slot-deposit-pulsa/https://dcs-ditkapel.dephub.go.id/storage/slot-dana/https://www.ufrgs.br/nupegem/slot-pulsa/https://jurnalergonomik3.ti.itb.ac.id/js/slot-dana/