Hryhorak Maria, Leha Viktoriia. Corporate culture reengineering strategy of a multinational logistics company

UDC 339.137.2:334.716:005.95/.96

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-3-2
JEL Classification: L10, M11, M12, M21.

Received: 14 October 2020

Anotation: The article substantiates the role of strategic re-engineering of corporate culture in increasing the level of competitiveness of a multinational logistics company and optimizing the efficiency of its activities. The main processes, principles and features of corporate culture transformation as one of the stages of re-engineering of the company’s business processes are considered. The main concepts of corporate culture, management innovations, and re-engineering, which are effective tools for improving the efficiency of enterprise management, are defined. An algorithm for creating a corporate culture is proposed, including its positioning at the strategic level, as well as ensuring appropriate financial results. Corporate culture management is considered as an intangible asset that has value and creates conditions for generating income for the enterprise. In addition, it gives the company advantages by reducing conflicts, improving business relationships, reducing non-production time costs, and increasing the economic efficiency of the business. The factors influencing the level of employee involvement in work and transformation of employee behavior in accordance with the leader’s strategic vision for company development and in accordance with his decisions on business re-engineering are identified. The main tasks of business process re-engineering are revealed, key directions and necessary tools for implementing the transformation of corporate culture are highlighted. The research methodology is based on methods of theoretical analysis and generalization of scientific literature and periodicals on the research topic, statistical analysis, classification and analytical method and methods for determining economic efficiency. The approach to scenario modeling of the process of managing the development of corporate culture of an enterprise based on a combination of components of culture, methods of managing it, basic values and strategies of enterprise management as a whole has been further developed, which allows taking into account the multidirectional interests of stakeholders and harmonizing them in the process of managing a multinational logistics company.
Keywords: strategy; corporate culture; managerial innovations; staff involvement; consistency; adaptation; leader; business processes; reengineering; efficiency; multinational logistics company
Анотація: У статті обґрунтована роль стратегічного реінжинірингу корпоративної культури у підвищенні рівня конкурентоспроможності транснаціональної логістичної компанії та оптимізації ефективності її діяльності. Розглянуто основні процеси, принципи та особливості трансформації корпоративної культури як одного із етапів реінжинірингу бізнес-процесів компанії. Визначено основні поняття корпоративної культури, управлінських інновацій, реінжинірингу, що є дієвими інструментами підвищення ефективності управління підприємством. Запропоновано алгоритм створення корпоративної культури, що включає її позиціювання на стратегічному рівні, а також забезпечення відповідних фінансових результатів. Управління корпоративною культурою розглядається як нематеріальний актив, що має вартість і створює умови для отримання доходу підприємства. Окрім того, дає підприємству переваги за рахунок зменшення конфліктності, покращення ділових взаємовідносин, скорочення невиробничих витрат часу, росту економічної ефективності бізнесу. Визначено фактори, що впливають на рівень залученості працівників у роботу та трансформацію поведінки співробітників у відповідності до стратегічного бачення лідера щодо розвитку компанії та згідно з його прийнятими рішенням щодо реінжинірингу бізнесу. Розкрито основні завдання реінжинірингу бізнес-процесів, виділено ключові напрямки та необхідні інструменти при реалізації трансформації корпоративної культури. Методологія дослідження базується на методах теоретичного аналізу та узагальнення наукової літератури та періодичних видань за темою дослідження, статистичного аналізу, класифікаційно-аналітичний метод і методи визначення економічної ефективності. Набув подальшого розвитку підхід до сценарного моделювання процесу управління розвитком корпоративної культури підприємства на основі поєднання складових культури, методів управління нею, базових цінностей та стратегій управління підприємством у цілому, що дозволяє враховувати різноспрямовані інтереси зацікавлених сторін і гармонізувати їх у процесі управління транснаціональною логістичною компанією.
Ключові слова: стратегія; корпоративна культура; управлінські інновації; залученість персоналу; узгодженість; адаптація; лідер; бізнес-процеси; реінжиніринг; ефективність; транснаціональна логістична компанія
Аннотация: В статье обоснована роль стратегического реинжиниринга корпоративной культуры в повышении уровня конкурентоспособности транснациональной логистической компании и оптимизации эффективности ее деятельности. Рассмотрены основные процессы, принципы и особенности трансформации корпоративной культуры как одного из этапов реинжиниринга бизнес-процессов компании. Определены основные понятия корпоративной культуры, управленческих инноваций, реинжиниринга, которые являются действенными инструментами повышения эффективности управления предприятием. Предложен алгоритм создания корпоративной культуры, включающий ее позиционирование на стратегическом уровне, а также обеспечения соответствующих финансовых результатов. Управление корпоративной культурой рассматривается как нематериальный актив, имеющий стоимость и создает условия для получения дохода предприятия. Кроме того, дает предприятию преимущества за счет уменьшения конфликтности, улучшения деловых взаимоотношений, сокращения непроизводственных затрат времени, роста экономической эффективности бизнеса. Определены факторы, влияющие на уровень вовлеченности работников в работу и трансформацию поведения сотрудников в соответствии со стратегическим видением лидера по развитию компании и согласно его принятым решениям по реинжинирингу бизнеса. Раскрыты основные задачи реинжиниринга бизнес-процессов, выделены ключевые направления и необходимые инструменты при реализации трансформации корпоративной культуры. Методология исследования базируется на методах теоретического анализа и обобщения научной литературы и периодических изданий по теме исследования, статистического анализа, классификационно-аналитический метод и методы определения экономической эффективности. Получил дальнейшее развитие подход к сценарному моделированию процесса управления развитием корпоративной культуры предприятия на основе сочетания составляющих культуры, методов управления ею, базовых ценностей и стратегий управления предприятием в целом, что позволяет учитывать разнонаправленные интересы заинтересованных сторон и гармонизировать их в процессе управления транснациональной логистической компанией.
Ключевые слова: стратегия; корпоративная культура; управленческие инновации; вовлеченность персонала; согласованность; адаптация; лидер; бизнес-процессы; реинжиниринг; эффективность; транснациональная логистическая компания.

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Hryhorak M.Yu., Leha V.O. (2020) “Corporate culture reengineering strategy of a multinational logistics company”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.3, pp.18-28, available at: https://smart-scm.org/en/journal-3-2020/hryhorak-maria-leha-viktoriia-corporate-culture-reengineering-strategy-of-a-multinational-logistics-company/ (Accessed 14 October 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-3-2
https://pppi.sulselprov.go.id/-/slot-gacor/https://izv-tn.tti.sfedu.ru/-/slot-pulsa/http://dopovidi-nanu.org.ua/sites/default/files/slot-gacor/https://chasopys-ppp.dp.ua/public/site/slot-deposit-pulsa/https://www.ncst.mw/wp-content/uploads/slot-online/https://malawidiaspora.gov.mw/slot-deposit-pulsa/https://dopovidi-nanu.org.ua/ojs/styles/situs-slot-gacor/http://ojs3.bkstm.org/public/journals/1/togel-online/http://revistaaristas.tij.uabc.mx/public/link-slot-gacor/https://penerbit.undip.ac.id/pages/slot-deposit-pulsa/https://jurnal.madiunkab.go.id/pages/slot-gacor-4d/https://jurnal.madiunkab.go.id/public/site/slot-gacor-4d/https://perizinan.jambikota.go.id/frontend/web/slot-online/https://aar-healthcare.com/ke/wp-content/slot-dana/https://jurnal.madiunkab.go.id/pages/slot-gacor/http://ejournalbidan.poltekkes-kaltim.ac.id/slot-gacor-maxwin/https://sitenar.madiunkab.go.id/public/-/slot88/https://pendidikanbahasaindonesia.umnu.ac.id/-/slot-dana/https://perizinan.jambikota.go.id/frontend/web/slot/https://siagaki.sulselprov.go.id/frontend/slot88/https://peternakan.umnu.ac.id/-/slot-deposit-pulsa/https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/puem/assets/https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/assets/slot-pulsa/https://amerta.kemenkumham.go.id/file/slot-demo/https://www.ufrgs.br/nupegem/wp-content/slot-gacor/https://www.ufrgs.br/nupegem/slot-pulsa/https://188.166.227.65/http://prosiding.fisip.unsri.ac.id/-/slot-gacor/https://penerbit.undip.ac.id/-/slot-gacor/http://jurnal.amy.ac.id/public/-/slot-gacor/https://sipenta.bappeda.tulungagung.go.id/storage/slot-online/https://jurnalpangriptav3.malangkota.go.id/pages/slot-gacor-maxwin-4d/https://jurnalpangriptav3.malangkota.go.id/js/slot-deposit-pulsa-terpercaya/http://prosiding.fisip.unsri.ac.id/pages/slot-pulsa-terpercaya/http://prosiding.fisip.unsri.ac.id/js/slot-dana/https://kecamatanrancabali.bandungkab.go.id/public/css/slot-deposit-pulsa/https://jurnalpangriptav3.malangkota.go.id/demo-slot/https://jurnalpangriptav3.malangkota.go.id/-/joker123/http://prosiding.fisip.unsri.ac.id/pages/slot-bonus-100/https://jurnalpangriptav3.malangkota.go.id/styles/sv388/https://www.ufrgs.br/rbml/styles/slot-demo/https://kec-girimaya.pangkalpinangkota.go.id/-/slot-gacor/https://stisnu-aceh.ac.id/wp-content/uploads/2022/10/togel-online/https://ptik.unp.ac.id/wp-content/slot-deposit-pulsa/https://www.ufrgs.br/rbml/-/bola88/https://siagaki.sulselprov.go.id/frontend/slot-gacor/https://siagaki.sulselprov.go.id/frontend/slot-online/https://paper.icprp.uii.ac.id/public/togel-online/https://jescee.universitaspertamina.ac.id/pages/slot-dana/https://wirausaha.deliserdangkab.go.id/https://www.ufrgs.br/rbml/pages/pragmatic88/https://kecamatanrancabali.bandungkab.go.id/public/css/slot-online/https://paper.icprp.uii.ac.id/public/slot88/https://jurnalergonomik3.ti.itb.ac.id/js/https://penerbit.undip.ac.id/js/slot-deposit-pulsa/https://paper.icprp.uii.ac.id/public/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/styles/slot/https://subdomainmaker.deliserdangkab.go.id/-/slot-gacor/https://ptik.unp.ac.id/wp-content/themes/slot-pulsa/https://paper.icprp.uii.ac.id/public/slot-gacor-maxwin/https://www.kecamatankutawaringin.bandungkab.go.id/public/slot777/http://prosiding.fisip.unsri.ac.id/pages/link-slot-gacor/https://dcs-ditkapel.dephub.go.id/storage/slot-deposit-pulsa/https://dcs-ditkapel.dephub.go.id/storage/slot-dana/https://www.ufrgs.br/nupegem/slot-pulsa/https://jurnalergonomik3.ti.itb.ac.id/js/slot-dana/