Savchenko Lidia, Davydenko Volodimir. Models of zoning of urban territory for rational delivery in the microconsolidation system

UDC 656.029.4: 656.135

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-3-6
JEL Classification: R40, R22, O18.

Received: 22 October 2020

Anotation: Urban logistics (or city logistics) is developing rapidly due to the strong growth of e-commerce. Accordingly, the last-mile urban logistics faces a significant number of orders that need to be fulfilled in a dense urban development, environmental constraints and permanent congestion. One of the possible systems of rational city delivery is the use of a network of consolidation centers at the micro level. Such a network provides for a two-tier system of urban delivery – 1) from the central warehouse or warehouses to the network of microconsolidation centers; 2) from microconsolidation centers to end consumers. This scheme is especially relevant in the presence of restrictions on the movement of trucks or heavy vehicles in certain areas of the city, as well as in significant congestion and the problem of parking trucks when unloading at the location of the client.
Methods (research methodology). To create a rational delivery network through a microconsolidation system, the primary task is to determine the delivery zones (or geographical clusters) – their number, size, location. To solve this problem, optimization models are proposed based on several minimization criteria – delivery distance, time, cost and integrated distance-time criterion.
Results. The result is the optimization models creation, based on those it is possible to divide urban consumers into several delivery zones. Delivery routes are planned within each zone of the respective centroid and minimize the cost of last-mile logistics. Delivery of goods to the centroids can be carried out by light or medium trucks, and within the zones should be dominated by delivery of environmentally friendly modes of transport (motorcycle or moped, bicycle, car, on foot delivery with the possibility of public transport usage).
Conclusion. Thus, the article provides a mathematical apparatus for obtaining territorial zoning of existing customers of the city in order to minimize the cost (distance, time or their combination) for delivery within each zone. Perspectives. A perspective study may be an analysis of the costs of operating a network of urban consolidation centers and the delivery of goods from the central warehouse or warehouses to this network. Accordingly, the task of minimizing the total costs of the city freight delivery system should be solved, taking into account economic, environmental and social aspects.
Keywords: city logistics, zoning of territory, zoning (territorial clustering) of clients, models of optimal territorial zoning, city consolidation, two-level (two-tier) system of urban delivery
Анотація: Міська логістика стрімко розвивається завдяки потужному зростанню електронної торгівлі. Відповідно, міська логістика останньої милі стикається зі значною кількістю замовлень, яку потрібно виконувати в умовах щільної міської забудови, екологічних обмежень та перманентних заторів. Однією з можливих систем раціональної міської доставки є застосування мережі консолідаційних центрів на мікрорівні. Така мережа передбачає дворівневу систему міської доставки – 1) від центрального складу чи складів до мережі мікроконсолідаціних центрів; 2) з мікроконсолідаційних центрів до кінцевих споживачів. Особливо така схема є актуальною при існуванні обмежень щодо руху вантажного транспорту або взагалі транспортних засобів у певних районах міста, а також при значних заторах та проблемою у паркуванні вантажних автомобілів при вивантаженні біля місця розташування клієнта. Для створення раціональної мережі доставки через систему мікроконсолідації первинною задачею є визначення зон доставки (або географічних кластерів) – їх кількості, розмірів, розташування. Для вирішення цієї задачі пропонуються оптимізаційні моделі, засновані на декількох критеріях мінімізації – відстані доставки, часу, вартості та інтегрованого критерію відстань-час. Результатом роботи є створення оптимізаційних моделей, на основі яких можливо розбити міських споживачів на декілька зон доставки. Маршрути доставки плануються усередині кожної зони від відповідного центроїду та дозволяють мінімізувати витрати на логістику останньої милі. Доведення товарів до центроїдів може здійснюватися легкими або середніми вантажними автомобілями, а всередині зон має превалювати доставка екологічно дружніми видами транспорту (мотоцикл чи мопед, велосипед, легковий автомобіль, піша доставка з можливістю залучення громадського транспорту). Таким чином, стаття надає математичний апарат для отримання територіального зонування наявних клієнтів міста з метою мінімізації витрат (відстані, часу або їх комбінації) на доставку усередині кожної зони. Перспективним дослідження може бути аналіз витрат на функціонування мережі консолідаційних центрів та на довезення товарів з центрального складу чи складів до цієї мережі. Відповідно, має бути вирішена задача мінімізації загальних витрат на систему міської доставки з урахуванням економічних та екологічно-соціальних аспектів.
Ключові слова: міська логістика, зонування території, зонування (територіальна кластеризація) клієнтів, моделі оптимального територіального зонування, міська консолідація, дворівнева система міської доставки
Аннотация: Городская логистика стремительно развивается благодаря мощному росту электронной торговли. Соответственно, городская логистика последней мили сталкивается с большим количеством заказов, которую нужно выполнять в условиях плотной городской застройки, экологических ограничений и перманентных пробок. Одной из возможных систем рациональной городской доставки будет применение сети консолидационных центров на микроуровне. Такая сеть предполагает двухуровневую систему городской доставки – 1) от центрального склада или складов в сети микроконсолидациних центров; 2) с микроконсолидацийних центров до конечных потребителей. Особенно такая схема актуальна при существовании ограничений движения грузового транспорта или вообще транспортных средств в определенных районах города, а также при значительных пробках и проблемой в парковке грузовых автомобилей при выгрузке у места расположения клиента. Для создания рациональной сети доставки через систему микроконсолидации первичной задачей является определение зон доставки (или географических кластеров) – их количества, размеров, расположения. Для решения этой задачи предлагаются оптимизационные модели, основанные на нескольких критериях минимизации – расстояния доставки, времени, стоимости и интегрированного критерия расстояние-время. Результатом работы является создание оптимизационных моделей, на основе которых возможно разбить городских потребителей на несколько зон доставки. Маршруты доставки планируются внутри каждой зоны соответствующего центроиду и позволяют минимизировать затраты на логистику последней мили. Доведения товаров до центроидов может осуществляться легкими или средними грузовыми автомобилями, а внутри зон должно превалировать доставка экологически дружественными видами транспорта (мотоцикл или мопед, велосипед, легковой автомобиль, пешая доставка с возможностью привлечения общественного транспорта). Таким образом, статья предоставляет математический аппарат для получения территориального зонирования существующих клиентов города с целью минимизации затрат (расстояния, времени или их комбинации) на доставку внутри каждой зоны. Перспективным исследования может быть анализ расходов на функционирование сети консолидационных центров и на подвоз товаров с центрального склада или складов в сети. Соответственно, должна быть решена задача минимизации общих затрат на систему городской доставки с учетом экономических и экологически социальных аспектов.
Ключевые слова: городская логистика, зонирование территории, зонирования (территориальная кластеризация) клиентов, модели оптимального территориального зонирования, городская консолидация, двухуровневая система городской доставки

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Savchenko L.V., Davydenko V.V. (2020) “Models of zoning of urban territory for rational delivery in the microconsolidation system”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.3, pp.62-73, available at: https://smart-scm.org/en/journal-3-2020/savchenko-lidia-davydenko-volodimir-models-of-zoning-of-urban-territory-for-rational-delivery-in-the-microconsolidation-system/ (Accessed 22 October 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-3-6
https://ejournal.unisi.ac.id/paito-sdy/https://www2.faac.unesp.br/pluris/togel-kamboja/https://jipt.ppj.unp.ac.id/akun-pro-rusia/http://185.35.ifastnet.com/luciaone/http://185.35.ifastnet.com/pgslots/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://stie-assholeh.ac.id/ovo-slot/https://stai-alittihad.ac.id/wp-includes/slot-demo/https://sugar-rush-pragmatic.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://aztec-gems.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://euangelion.iakntarutung.ac.id/docs/slot-server-luar/http://www.revistaintercambio.unimontes.br/slot/https://true-walletslot.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://journal.ipw.ac.id/togel-kamboja/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/docs/https://stikesalifah.ac.id/slot-dana/https://starlight-princess-demo.azurefd.net/https://football-bet.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://89football-betting.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://penerbit.undip.ac.id/public/https://slots-wallet.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://betflix-slot.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://pgslots-game.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://gitis-ojs.tmweb.ru/pgslots/http://www.revistaintercambio.unimontes.br/1ufabet/https://umnu.ac.id/wp-includes/slot-bonus/https://mold.kubg.edu.ua/slots-online/https://karsis.smkn1blado.sch.id/img/togel-kamboja/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-demo/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/data-macau/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-server-luar/https://peternakan.umnu.ac.id/slot-gacor/https://peternakan.umnu.ac.id/gates-of-olympus/https://peternakan.umnu.ac.id/slot-demo-pgsoft/https://peternakan.umnu.ac.id/keluaran-macau/https://peternakan.umnu.ac.id/akun-pro-kamboja/https://macific2022.umrah.ac.id/wp-includes/data-hk/https://macific2022.umrah.ac.id/wp-includes/data-sdy/https://stahbgk.ac.id/wp-includes/slot-luar-negeri/https://slot-bonanza-demo.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://ejournal.unisi.ac.id/slot-server-luar/https://ejournal.unisi.ac.id/data-hk/https://ejournal.unisi.ac.id/data-sgp/https://tematik.unisi.ac.id/togel-china/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/data-cambodia/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/data-cambodia/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/data-sdy/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/slot-demo/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/akun-pro-thailand/https://slims.pradita.ac.id/images/slot-demo-sweet-bonanza/https://elearning.sman48-jkt.sch.id/-/slot-luar-negeri/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/locale/slot-gacor-anti-rungkad/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/pages/akun-pro-thailand/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/pages/akun-pro-thailand/https://slims.pradita.ac.id/images/data-hk/https://slims.pradita.ac.id/images/slot-ovo/https://rbiad.com.br/togel-kamboja/https://sman48-jkt.sch.id/kelulusan/live22/https://universal.ac.id/wp-includes/slot-idn/https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/fun88/https://sman48-jkt.sch.id/kelulusan/slot-deposit-pulsa/https://stie-assholeh.ac.id/slot-luar-negeri/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/paito-sgp/https://stie-assholeh.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/js/https://stie-assholeh.ac.id/slot-gacor-malam-ini/https://classyfm.co.id/frontend/slot-deposit-pulsa-10-ribu-tanpa-potongan/https://stie-assholeh.ac.id/sv388/https://euangelion.iakntarutung.ac.id/akun-pro-thailand/https://jurnal.sttbmwt.ac.id/https://stie-assholeh.ac.id/judi-bola/https://fbis.unipem.ac.id/slot-demo/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/ojs/slot-demo-pg/https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/https://penerbit.undip.ac.id/styles/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/docs/slot-deposit-dana/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/docs/data-sdy/https://truewallet-slot.d1ekshzdxo8b3v.amplifyapp.com/