Supply Chain Management

Управління сучасними ланцюгами поставок, дозволяє надійно контролювати і направляти товарні, а також взаємопов’язані з ними інформаційні, фінансові потоки від первинних постачальників, виробників і продавців товарів до кінцевих покупців в обумовлені терміни. Управління ланцюгами постачання можна розуміти як інструмент, що забезпечує підготовку, проведення і завершення комерційних операцій. Надійні ланцюги поставок забезпечують безперервність і стійкість виробництва, збуту продукції.
«Ми завжди переоцінюємо зміни, які відбудуться в найближчі два роки, і недооцінюємо зміни наступних десяти років.» – Білл Гейтс
Управління ланцюгами постачання можна розуміти як інструмент, що забезпечує підготовку, проведення і завершення комерційних операцій. При цьому сама угода купівлі-продажу розуміється як відправний пункт, після якого вибудовуються всі відносини з управлінням виробництва, закупівельно-постачальницькою діяльністю, що включає в себе забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами, транспортуванням і складуванням елементів матеріально-технічного постачання, управлінням запасами, що необхідно виробництву для підтримки його ефективної діяльності і якісного виготовлення готової товарної продукції.

Метою та завданням управління ланцюгами поставок є забезпечення інтеграції, координації окремих ланок ланцюгів: закупівель вихідної сировини, матеріалів, компонентів, їх доставки, зберігання на складах в межах виробничого циклу і поставки товару до кінцевого споживача.

У ланцюгах поставок часто необхідно доставляти товар за зовнішньоторговельними контрактами відповідно до умов по Інкотермс та міжнародними правилами перевезення, проходити експортно-імпортні процедури. Подібні ланцюги поставок можуть містити логістичні центри із розподілу, склади виробника, проміжні склади в країні відвантаження, транзиту, митні склади тощо. Як правило, в ланцюгах поставок великих компаній-виробників залучено безліч учасників з різних секторів економіки: постачальники, субпідрядники, дочірні компанії-виробники сировини, матеріалів, компонентів; безпосередньо виробник або кілька виробників кінцевого продукту-товару; транспортно-експедиторські компанії, перевізники і т.д.

У багатьох компаніях, для оптимізації поставок товарів, створюються відповідні для цих цілей структури. Компанії створюють такі підрозділи та відділи з метою організації та контролю поставок товарів, а саме:
  • order management (управління розміщенням замовлення)
  • order fulfilment management (управління виконанням замовлення)
  • supply management (управління поставками, закупівлями)
  • manufacturing planning management (управління плануванням виробництва)
  • logistics management (управління логістикою)
Основними обов’язками при управлінні ланцюгами поставок (supply chain management) є інтегрування перерахованих вище структурних підрозділів в єдину систему, сприяння у вирішенні питань, пов’язаних з виконанням замовлення на різних стадіях, доставкою, експортом і імпортом товару. Управління ланцюгами поставок є певною стратегією управління, що дозволяє забезпечити синхронізацію окремих ланок в ланцюзі, оптимізувати час і витрати на поставку товарів.

Управління ланцюгами поставок полягає в контролі і плануванні всієї діяльності компанії з постачання товарів з моменту укладення контракту і розміщення замовлення, до моменту доставки товару кінцевому споживачеві.

Надійні ланцюги поставок забезпечують безперервність і стійкість виробництва компаній, їх довгостроковий планомірний розвиток. Правильно сформований ланцюг поставок дозволяє збільшити обсяг продажів, поліпшити якість поставок і залучити нових покупців. Таким чином, управління ланцюгами поставок відіграє ключову роль в сучасному бізнесі, забезпечуючи реальний інструмент розвитку міжнародного поділу праці і світової торгівлі.

Олег

Read Previous

Як грамотно управляють запасами

Leave a Reply