Редакційна колегія

Головний редактор

ГРИГОРАК Марія Юріївна

Основне місце роботи:
Посада:
Національний авіаційний університет
завідувач кафедри логістики
Науковий ступінь:
Вчене звання:
доктор економічних наук
доцент
Президент Українського логістичного альянса

Ідентифікатори та персональний профіль

Заступники головного редактора

КУЛИК Володимир Антонович

Основне місце роботи:
Посада:
Національний авіаційний університет
професор кафедри логістики
Науковий ступінь:
Вчене звання:
кандидат економічних наук
професор
За особистий внесок у розвиток цивільної авіації, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження наукових розробок у виробництво присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України»

Ідентифікатори та персональний профіль

orcid
Scopus
publon

МАРЧУК Володимир Єфремович

Основне місце роботи:
Посада:
Національний авіаційний університет
професор кафедри логістики
Науковий ступінь:
Вчене звання:
доктор технічних наук
доцент
Інформація про автора. Дотаткові факти. Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст.

Ідентифікатори та персональний профіль

Відповідальний секретар

ДАВИДЕНКО Володимир Вадимович

Основне місце роботи:
Посада:
Національний авіаційний університет
доцент кафедри логістики
Науковий ступінь:
Вчене звання:
кандидат економічних наук
доцент
Інформація про автора. Дотаткові факти. Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст.

Ідентифікатори та персональний профіль

Технічний редактор

ГАРМАШ Олег Миколайович

Основне місце роботи:
Посада:
Національний авіаційний університет
доцент кафедри логістики
Науковий ступінь:
Вчене звання:
кандидат економічних наук
доцент
Інформація про автора. Дотаткові факти. Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст.

Ідентифікатори та персональний профіль

Редакційна колегія

Swiekatowski Ryszard

Основне місце роботи:
Посада:
Wyższa Szkoła Logistyki (Польша)
Завідувач кафедри управлінських наук
Науковий ступінь:
Вчене звання:
доктор економічних наук
професор
Інформація про автора. Дотаткові факти. Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст.

Ідентифікатори та персональний профіль

ПОСТАН Михайло Якович

Основне місце роботи:
Посада:
Одеський національний морський університет
Завідувач кафедри менеджменту і маркетингу
Науковий ступінь:
Вчене звання:
доктор економічних наук
професор
Інформація про автора. Дотаткові факти. Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст.

Ідентифікатори та персональний профіль

ТРУШКІНА Наталія Валеріївна

Основне місце роботи:
Посада:
Інститут економіки промисловості НАН України
старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва
Науковий ступінь:
Вчене звання:
кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії економічних наук України
-
експерт Інституту розвитку міжнародної співпраці (м. Познань, Польща)

Ідентифікатори та персональний профіль

КОЛОСОК Валерія Михайлівна

Основне місце роботи:
Посада:
Приазовський державний технічний університет
завідувачка кафедри транспортного менеджменту і логістики
Науковий ступінь:
Вчене звання:
доктор економічних наук
професор
Інформація про автора. Дотаткові факти. Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст.

Ідентифікатори та персональний профіль

ІЛЬЧЕНКО Наталія Борисівна

Основне місце роботи:
Посада:
Київський національний торговельно-економічний університет
завідувач кафедри торгового підприємництва і логістики
Науковий ступінь:
Вчене звання:
доктор економічних наук
доцент
Інформація про автора. Дотаткові факти. Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст.

Ідентифікатори та персональний профіль

СОЛОМОН Дмитро Ілліч

Основне місце роботи:
Посада:
Академія транспорту, інформатики та комунікацій (МОЛДОВА)
Ректор
Науковий ступінь:
Вчене звання:
доктор технічних наук
професор
Академік Міжнародної Академії Інформатизації при ООН (Молдавський філія)

Ідентифікатори та персональний профіль

orcid
Scopus
publon

АЛЬКЕМА Віктор Григорович

Основне місце роботи:
Посада:
Університет економіки та права «КРОК»
завідувач кафедри управлінських технологій
Науковий ступінь:
Вчене звання:
доктор економічних наук
професор
Інформація про автора. Дотаткові факти. Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст.

Ідентифікатори та персональний профіль

Henryk DŹWIGOŁ

Основне місце роботи:
Посада:
Silesian University of Technology in Gliwice
PhD DSc, DHC Multi, Academician, Honorary Professor
Науковий ступінь:
Вчене звання:
PhD DSc
Associate professor
Sphere of scientific interests: – theoretical and practical concepts of managing of modern companies in the EU; – economic security in businesses; – management control system; – scientific aspects of methodologies on management sciences; – research methods; – restructuring programmes; – innovative curricula; -implementation processes of control systems; – information security policies; – new market economy; – Industry 4.0; – Strategic management

Ідентифікатори та персональний профіль

СУМЕЦЬ Олександр Михайлович

Основне місце роботи:
Посада:
Національний фармацевтичний університет
Професор кафедри менеджменту і адміністрування
Науковий ступінь:
Вчене звання:
доктор економічних наук
доцент
Інформація про автора. Дотаткові факти. Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст.

Ідентифікатори та персональний профіль

STRELCOVÁ Stanislava

Основне місце роботи:
Посада:
University of Zilina
Vice head of Department of Crisis Management
Науковий ступінь:
Вчене звання:
PhD (Economics)
Associate professor
Sphere of scientific interests: management of socio-economic and other risks affecting market players, economic security of market players, the economic efficiency of funding critical infrastructure and other systems

Ідентифікатори та персональний профіль

RISTVEJ Jozef (Mr.)

Основне місце роботи:
Посада:
University of Zilina
Professor / Vice-Rector
Науковий ступінь:
Вчене звання:
PhD (Economics)
Professor
Sphere of scientific interests: Crisis Management, Decision Making Support, Mathematical Methods in Social Sciences, Public Administration, International Relations.

Ідентифікатори та персональний профіль

ZAMIAR Zenon

Основне місце роботи:
Посада:
The International University of Logistics and Transport in Wroclaw
Vice-Rector
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Dr. hab. inż
Professor
Sphere of scientific interests: Research interests focus in two main directions: the first is the safety and management of engineering projects, including special (crisis), in conditions of uncertainty and risk; the second covers the broadly understood issues of logistics protection, mainly transport and transport infrastructure, as well as the implementation of various technical and technological operations. In the first field, the main focus is around the conditions of organization and management of the implementation of engineering projects in various types of military and non-military crisis situations, while in the second area is the theory and practice of logistics infrastructure and transport, including special transport.

Ідентифікатори та персональний профіль

СМЕРІЧЕВСЬКА Світлана Василівна

Основне місце роботи:
Посада:
Національний авіаційний університет
Професор кафедри логістики
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Доктор економічних наук
Професор
Основні сфери наукових інтересів: Стратегія логістизації національної економіки; стратегічне управління ланцюгами поставок (SCM); стратегічний маркетинг; освітній, інноваційний і логістичний потенціал економічних систем; інноваційна логістика; транспортно-логістичні кластери інноваційного типу; логістичний аудит та планування бізнес-процесів; бізнес-освіта; ціннісно-компетентнісна модель професійної підготовки фахівців.

Ідентифікатори та персональний профіль

ГРИЦЕНКО Сергій Іванович

Основне місце роботи:
Посада:
Національний авіаційний університет
Професор кафедри логістики
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Доктор економічних наук
Професор
Основні сфери наукових інтересів: Концепції, стратегії становлення і розвитку транспортно-логістичних кластерів в Україні, концептуальні положення логістичного та маркетингового менеджменту.

Ідентифікатори та персональний профіль

КАРПЕНКО Оксана Олександрівна

Основне місце роботи:
Посада:
Державний університет інфраструктури та технологій
Зав. кафедри менеджменту, публічного управління і адміністрування
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Доктор економічних наук
Професор
Основні сфери наукових інтересів: наукові інтереси

Ідентифікатори та персональний профіль

ПАТКОВСЬКИЙ Сергій Андрійович

Основне місце роботи:
Посада:
Kuehne+Nagel Inc: Elk Grove Village, IL, US
Менеджер з розвитку бізнесу, ринки, що розвиваються
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Бізнес практик
-
Основні сфери наукових інтересів: наукові інтереси

Ідентифікатори та персональний профіль