Редакційна політика

Редакційна колегія електронного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань” підтримує високий рівень вимог при відборі та прийомі рукописів для подальшої публікації. При розробці положень редакційної політики видання редакція керувалася:
 • рекомендаціями Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE) та розробленим ним Кодексом етики наукових публікацій;
 • Code of conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors - Committee on Publication Ethics;
 • положеннями, прийнятими на 2-ій Всесвітній конференції з питань дотримання сумлінності наукових досліджень (Сінгапур, 22-24 липня 2010 року);
 • нормами Закону України «Про авторське право і суміжні права».
Редакційна колегія електронного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань” в своїй діяльності зобов’язується суворо дотримуватися етичних принципів наукових публікацій і вимагає їх дотримання від всіх учасників видавничого процесу.

Професійна етика авторів наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе відповідальність за результати наукового дослідження, що передбачає дотримання наступних принципів:
 • Автори несуть відповідальність за зміст рукописів, в тому числі і за достовірність досліджень та результати наукової роботи.
 • Автори в обов'язковому порядку вказують актуальність теми і зачіпають наукову новизну дослідження, відзначають оригінальність дослідницької проблеми та застосовані методів дослідження.
 • Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела.
 • Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або привласнення прав на результати чужих досліджень, неетичні та неприйнятні.
 • Необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в рукопису повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
 • Автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений ​​в інший журнал та знаходиться на розгляді, а також рукопис, який вже був опубліковано в іншому журналі.
 • Співавторами рукопису повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказівку осіб, які не брали участі в дослідженні.
 • Остаточний варіант рукопису повинен влаштовувати всіх авторів дослідження.
 • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в рукопису на етапі його розгляду або після його опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.
Зі свого боку редакція готова докласти всіх зусиль до виявлення та припинення будь-яких неетичних практик. Ми обіцяємо вживати відповідних заходів, а також звертати пильну увагу на будь-яку надану нам інформацію, яка буде свідчити про неетичну поведінку того чи іншого автора. Виявлення порушень етики тягне за собою відмову в публікації.
Більш того, ми будемо відкликати попередні рукописи та публічно повідомимо про виявлені факти неетичної поведінки, якщо у нас в розпорядженні опиняться неспростовні докази подібних діянь. Якщо буде виявлено, що рукопис містить відвертий наклеп, порушує законодавство або норми авторського права, то редакція вважає себе зобов’язаною видалити її з веб-сайту і з бази даних в мережі Інтернет. Подібні крайні заходи можуть бути застосовані виключно при дотриманні максимальної відкритості і публічності.

Професійна етика в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор, який здійснює підготовку матеріалів для публікації, несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що призводить до необхідності проходження наступних основоположних принципів:
 • При прийнятті рішення про публікацію редактор електронного науково-практичного журналу керується достовірністю подання даних і наукової значимістю даної роботи.
 • Редактор гарантує розгляд всіх представлених до публікації матеріалів без упередження і проведення оцінки кожної публікації гідно, незважаючи на громадянство, соціальний стан, расову, релігійну, національну приналежність, сексуальну орієнтацію, політичні уподобання, а також місце роботи автора (авторів).
 • Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора.
 • Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 • Не допускається до публікації рукопис, якщо є достатньо підстав вважати, що він є плагіатом.
 • Редактор ні за яких обставин не повинен примушувати автора цитувати наукові журнали Видавництва як необхідну умову прийняття рукопису до публікації.
 • Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також, при виявленні конфліктної ситуації, повинні вживати всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Професійна етика в діяльності рецензента

Рецензент, як експерт, який діє від імені редакційної ради електронного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація управління ланцюгами постачань”, здійснює наукову експертизу авторських матеріалів з метою визначення можливості їх публікації, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає в дотриманні наступних принципів:
 • Рукопис, отримана для рецензування, повинна розглядатися рецензентом як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції, за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 • Рецензенти повинні адекватно пояснювати і аргументувати свої судження. Персональна критика автора неприйнятна.
 • Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.
 • Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад, в разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Відтворення матеріалів журналів

Допускається вільне відтворення матеріалів журналів в особистих цілях і вільне використання в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях відповідно до правил CC BY 4.0.

Редакція Електронного науково-практичного журналу “Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань” дозволяє використовувати свій контент, який ліцензується CC BY 4.0. Ця ліцензія дозволяє розповсюджувати та використовувати статті, за умов зазначення авторства і посилань на джерела публікації