Угода користувача

Версія документа № 1
«22» січня 2019
Перед початком використання сайту просимо вас уважно ознайомитися з даним документом. Використання сайту заборонено без згоди з умовами даного документу. Погоджуючись із умовами даної Угоди, Ви бере на себе зобов’язання виконувати всі положення даної угоди, які наведені нижче. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Угода користувача (далі – Угода) адресується ТОВ “ВІОЛД” номер ЄДРПОУ 42126138, далі іменоване «Адміністрація Сайту», будь-якій особі, яка використовує сайт, розміщений в мережі інтернет за адресою: https://smart-scm.org/ (далі – сайт), далі іменується «Користувач», з пропозицією укласти договір на викладених нижче умовах.

1.2. Відповідно до Цивільного кодексу України цю Угоду визнаємо офертою (публічною офертою). Відповідно до Цивільного кодексу України прийняття умов цієї Угоди вважається вчинення дій, викладених в Угоді. Договір, укладений шляхом акцепту оферти, не вимагає двостороннього підписання і дійсний в електронному вигляді.
1.3. Користувач не має права укласти цю Угоду, якщо він не досяг віку, достатнього для його укладення, згідно з чинним законодавством України.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Наведені в цьому розділі терміни, які використовуються в цій Угоді, якщо контекст не вимагає іншого, будуть мати наступні значення:

2.1. Адміністрація Сайту – ТОВ “ВІОЛД”, номер ЄДРПОУ 42126138

2.2. Сайт – сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі інтернет і розташованої за адресою: https://smart-scm.org/.
2.3. Оферта – пропозиція будь-якій особі укласти договір на умовах, вичерпним чином викладених в цій Угоді.
2.4. Акцепт – повна й беззастерна згода особи укласти договір на умовах, викладених в цій Угоді. Для цілей цієї Угоди акцептом визнається момент, з якого Користувач фактично приступив до використання Сайту.
2.5. Особистий кабінет – індивідуальний розділ Сайту, доступ до якого здійснюється Користувачем за допомогою введення відомих тільки йому логіна і пароля його облікового запису.
2.6. Обліковий запис – сукупність даних про Користувача, які використовуються для його ідентифікації і містить відомості про Користувача.
2.7. Контент – будь-які текстові, графічні, аудіо, відео, та інші матеріали, розміщені на цьому сайті.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Адміністрація Сайту надає Користувачеві просту (невиключну) ліцензію на використання Сайтом і розміщенню на Сайті контенту, на умовах, викладених в цій Угоді.
3.2. Адміністрація Сайту підтверджує, що володіє всіма винятковими правами щодо Сайту.
3.3. Користувач підтверджує, що, здійснюючи акцепт, він ознайомився з умовами цієї Угоди та умови Угоди йому зрозумілі.
3.4. Текст цієї Угоди розміщений на Сайті. Адміністрація Сайту має право в будь-який момент змінити цю Угоду. Умови Угоди не можуть бути змінені, окрім як за допомогою опублікування зміненого документа на Сайті.

4. РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

4.1. Для того щоб отримати доступ до додаткових можливостей Сайту, Відвідувачу Сайту необхідно пройти безкоштовну процедуру реєстрації облікового запису.
4.2. Для реєстрації облікового запису Користувач зобов’язаний вказати свої достовірні, повні та актуальні дані, а також вказати логін і пароль, у відповідних полях форми, розміщеної на Сайті.
4.3. Адміністрація Сайту залишає за собою право встановлювати процедуру підтвердження реєстрації облікового запису, а також вводити вимоги до логіну та паролю Користувача з метою забезпечення безпеки облікового запису.
4.4. Користувач несе персональну відповідальність за безпеку і стійкість до злому третіми особами обраного Користувачем пароля, а також самостійно забезпечує його конфіденційність. Користувач зобов’язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані при реєстрації.
4.5. Користувач підтверджує, що, будь-які дії, вчинені під його обліковим записом (включаючи, без обмежень, натискання кнопок підтвердження згоди з будь-якими угодами і правилами) будуть розцінюватися як санкціоновані самим Користувачем, якщо не доведено протилежне.
4.6. Адміністрація Сайту залишає право перевіряти надані Користувачем дані на відповідність пункту 4.2. цієї Угоди. У разі якщо Адміністрація Сайту вважатиме, що надані Користувачем дані, такими, що не відповідають пункту 4.2. цієї Угоди, Адміністрація Сайту залишає за собою право не надавати Користувачу доступ в особистий кабінет і (або) заблокувати доступ до особистого кабінету.
5.1.2. Використовувати Сайт в визначених цією угодою межах.
5.2. Користувач зобов'язується:
5.2.1. Дотримуватися умов цієї Угоди.
5.2.2. Не поширювати будь-яке шкідливе програмне забезпечення, яке пошкоджує, перешкоджає, перехоплює, експропріює, іншим чином порушує цілісність програмних або апаратних систем, пов’язаних з цим Сайтом, а також особистої інформації інших користувачів.
5.2.3. При реєстрації облікового запису на Сайті надавати інформацію про себе, а також підтримувати її в актуальному стані. Користувач підтверджує, що він надана інформація, відповідає пункту 4.2. цієї Угоди.
5.2.4. Не копіювати, не відтворювати, повторно не публікувати, не здійснювати операцій з контентом сайту, а також не використовувати Сайт для участі в аналогічній діяльності Адміністрації Сайту.
5.2.5. Не завантажувати, не публікувати, не робити іншим чином доступною на Сайті будь-яку інформацію, яка порушує вимоги чинного законодавства України або яка на думку Адміністрації Сайту порушує права та інтереси інших громадян та юридичних осіб або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті, включаючи, але не обмежуючись інформацією, яка порушує інтелектуальні права третіх осіб, містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення, пропагує і (або) сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державну і комерційну таємницю.
5.2.6. Виконувати інші обов’язки, передбачені цією Угодою, а також дотримуватися всі діючі Закони України та інші нормативні правові акти при використанні Сайту.
5.3. Адміністрація Сайту має право:
5.3.1. Призупинити доступ або видалити акаунт Користувача, а також накласти інші обмеження на використання Сайту, якщо Адміністрація Сайту матиме розумні підстави вважати, що Користувач порушує умови цієї Угоди.
5.3.2. Встановлювати обмеження у використанні сайту для деяких категорій користувачів, що залежить зокрема, але не обмежуючись, від території перебування Користувача, мови, на якій надається доступ до Сайту, граничного розміру інформації, яка може бути завантажена Користувачем на Сайт.
5.3.3. Видаляти або змінювати будь-яку інформацію, що розміщується Користувачем на Сайті, яка порушує вимоги чинного в Україні законодавства, права та інтереси інших громадян та юридичних осіб або є небажаною для розміщення на Сайті.
5.3.4. Не перевіряти вміст будь-якої інформації, що передається Користувачем через Сайт.
5.3.5. Розірвати цю Угоду з Користувачем і відмовитися від його виконання в разі невиконання Користувачем умов цієї Угоди.
5.3.6. У будь-який момент змінити текст цієї Угоди в односторонньому порядку.
5.4. Адміністрація Сайту зобов'язується:
5.4.1. Цілодобово забезпечувати доступність Сайту, за винятком часу проведення профілактичних робіт.
5.4.2. Не здійснювати будь-яких дій, які можуть привести до неможливості використання Сайту Користувачем.

6. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

6.1. Адміністрація Сайту надає Користувачеві особисту, діючу в усьому світі, безоплатну, невиключну, обмежену і яка не підлягає переуступці ліцензію на використання Сайту на умовах, викладених в цій Угоді.
6.2. Адміністрація Сайту надає Користувачеві право використання Сайту виключно в цілях, що не суперечать чинному законодавству України. Якщо цією Угодою не передбачено інше, Користувач не має права: збирати, копіювати, поширювати, демонструвати, видозмінювати, використовувати автоматичні пристрої, програми, алгоритми, які виконують функції в області отримання доступу або копіювання будь-якої частини Сайту, завантажувати будь-яку частину Сайту, за винятком короткочасного завантаження (кешування) для технічних цілей Сайту.
6.3. Користувач має право завантажувати, публікувати, робити іншим чином доступною на Сайті інформацію, тим самим надаючи Адміністрації Сайту безоплатно, невиключну, що діє у всьому світі ліцензію на використання такої інформації на термін дії виключних прав. Адміністрація Сайту не зобов’язана надавати Користувачу звітів про використання розміщеної ним інформації.
6.4. Користувач несе повну відповідальність за відповідність всієї інформації, що розміщується на Сайті, вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем такої інформації на Сайті або її зміст порушує права і законні інтереси третіх осіб. Адміністрація Сайту має право піддавати редагування (модерації) інформацію, яку Користувач надав для розміщення на Сайті.
6.5. При розірванні цієї Угоди негайно припиняється дія всіх ліцензій і прав на використання Сайту. Розірвання Угоди не впливає на зобов’язання Користувача, що накладаються умовами цієї Угоди, перед Адміністрацією Сайту, які в розумних межах повинні зберігатися і після розірвання Угоди.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Адміністрація Сайту докладає всіх можливих зусиль для забезпечення працездатності Сайту, проте не гарантує його постійну доступність, безперебійне та своєчасне надання, безпеку, точність, відсутність помилок в роботі Сайту. Єдиною доступною можливістю Користувача у зв’язку з зазначеними вище проблемами є негайне припинення використання Сайту.
7.2. Використання Сайту надається Користувачеві “як є” і здійснюється на його власний ризик і без будь-яких гарантій з боку Адміністрації Сайту, будь то прямі або непрямі гарантії, включаючи, але не обмежуючись, гарантії або умови забезпечення якості, робочих характеристик, комерційної придатності, або придатності до використання Сайту в інших цілях. Адміністрація Сайту несе відповідальність за неналежне виконання своїх зобов’язань.
7.3. Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності, будь то договірна відповідальність або відповідальність із заподіяння шкоди, незалежно від того, чи була Адміністрація Сайту сповіщена про можливість настання зазначених порушень або збитку, пов’язаного або є наслідком використання Сайту Користувачем, в тому числі, не обмежуючись, за збиток, який настав у результаті:
7.3.1. Надання для завантаження Користувачем або іншого отримання даних через Сайт. Ніякі рекомендації, отримані Користувачем в усній або письмовій формі від Адміністрації Сайту, не створюють ніяких гарантій;
7.3.2. Розголошення третім особам інформації, що міститься в обліковому записі Користувача, яка трапилася не з вини Адміністрації Сайту;
7.3.3. Проведення Адміністрацією Сайту профілактичних робіт на Сайті з одночасним припиненням доступу до Сайту Користувачам;
7.3.4. Настання обставин, передбачених розділом 8 цієї Угоди;
7.3.5. Дій (бездіяльності) інших користувачів.
7.4. Користувач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань. Якщо будь-яка особа пред’явить до Адміністрації Сайту позов, який є наслідком порушення Користувачем цієї Угоди і (або) прав такої особи, включаючи порушення виняткових прав, то Користувач зобов’язаний вступити в судовий процес в якості третьої особи, надати відповідне відшкодування і захистити Адміністрацію Сайту від відшкодування шкоди такій третій особі.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Якщо ми не зможемо надавати доступ до використання Сайту внаслідку настання форс-мажорних обставин, за умовами цієї Угоди це не слід розглядати як порушення нами зобов’язань по відношенню до Користувача.
8.2. До форс-мажорних обставин, які впливають прямо або опосередковано на виконання Адміністрацією Сайту цієї Угоди відносяться стихійні лиха, дії сил або причин за межами Нашого розумного контролю, включаючи, але не обмежуючись: відключення інтернету, комп’ютерів, телекомунікацій або будь-яких інших відмов обладнання, відключення електроживлення, дії органів державної влади, в тому числі рішення вітчизняних або зарубіжних судів або трибуналів або невиконання зобов’язань третіми особами.

9. ПРЕТЕНЗІЇ І ПОВІДОМЛЕННЯ

9.1. У разі виникнення суперечок між Адміністрацією Сайту і Користувачем, що випливають з цієї Угоди, претензійний порядок їх врегулювання є обов’язковим.
9.2. Користувач має право направити письмову мотивовану претензію на адресу Адміністрації Сайту, якщо вважає, що Адміністрація Сайту порушує умови цієї Угоди. Претензії, які не дозволяють ідентифікувати Користувача, не розглядаються Адміністрацією Сайту.
9.3. The Site Administration has the right to send a written reasoned claim to the address of the User, who in the opinion of the Site Administration violates the terms of this Agreement.
9.4. The term for consideration of the claim is 30 (thirty) days from the date of its receipt by the addressee.
9.5. In case of failure to resolve the dispute arising from this Agreement in a claim, the dispute shall be considered in court at the location of the Site Administration.

10. CONFIDENTIALITY AND SECURITY

10.1. The Site Administration is responsible for maintaining the privacy of Users and their confidential information. The Site Administration stores and processes the information provided by the User, in strict compliance with the Privacy Policy posted on the Site, in accordance with the requirements of current legislation in Ukraine.

11. NEWSLETTER

11.1. The Site Administration respects the right of each User to receive only such messages, to which he has expressed his consent. When sending an e-mail, the Site Administration adheres to the Policy of sending messages and advertising information posted on the Site.

12. FINAL PROVISIONS

12.1. This Agreement between the Site Administration and the User exhaustively regulates the use of the Site by the User, including all functions and services of the Site, replacing any previous written or oral agreements on the content of this document.
12.2. In accordance with the principle of equality and independence of the parties, no employment, agency, partnership relationship except the relationship on the use of the Site between the Site Administration and the User may be established by this Agreement. These relations, as well as any others are established by separate agreements between the Site Administration and the User.
12.3. If any provision of this Agreement or any part of it is deemed invalid by any judicial or administrative authority having appropriate jurisdiction, such provision or portion thereof shall be removed from this Agreement without prejudice to any powers, effectiveness, possibility of enforcement of other provisions of this Agreement.
12.4. Inaction or delay in the implementation by the Site Administration of its legal rights or claims for damages under this Agreement does not mean that the Site Administration waives its legal rights.
12.5. The Site Administration reserves the right to amend this Agreement. The changes take effect from the moment of their publication on the Site. The User acknowledges and agrees that his use of the Site after making changes to this Agreement automatically means the User’s consent to the changes.
12.6. The titles of the sections of this Agreement are established for reference purposes only and in no way define, limit or interpret the content of the relevant section.
12.7. This Agreement is subject to the legislation of Ukraine.
12.8. This Agreement is drawn up in English.

 LLC “VIOLD”
USREOU code 42126138