The role of the airline as a logistics provider in the passenger travel chains involving air transport

UDC 656.7:005

DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-5-5
JEL Classification: L93, M16, О18.

Received: 26 February 2021

Anotation: The article is devoted to the classification of air carrier as a logistics provider. Therefore, in the outsourcing pyramid of logistics providing, the place of the air carrier was determined taking into account its business model: legacy, low-cost, hybrid. Based on this, insourcing pyramid of airline logistics services involving air transport was developed and varieties of 3PL providers were identified: 3–PL, 3PL, 3+PL air carriers. 3–PL air carrier is a logistics provider that provides a range of services within the air supply / travel chain. 3PL air carrier is a logistics provider that provides a range of services in the full supply / travel chain, when booking individual components of such a chain is carried out through the websites of the air carrier and its partners. 3+PL air carrier is a logistics provider that provides a range of services in the full supply / travel chain, when booking such services is carried out integrated through the air carrier’s website, and business processes are performed by the air carrier and its partners. It was studied the websites of airlines in order to find out the providing level of modern global passenger airlines operating on legacy, low-cost and hybrid business models and to identify the main trends among air carrier to ensure a complete passenger travel chain. The main feature of the world’s air carriers is that most of them provide services at the level of 3PL-provider, and only the world’s leading air carriers provide the organization of the passenger travel chain at the level of 3+PL-provider. The generalized scheme of providing for a passenger travel chain involving air transport for the purpose of definition of a role of each type of logistics provider and their collaboration in such chains was constructed. For example, 3–PL, 3PL, 3+PL air carriers can involve 2 PL-companies in the performance of business processes in the passenger chain. At the same time, the air carrier of 4PL-level will involve performers from 2 PL 3-PL, 3PL levels in the processes of the travel chain. On the virtual 5 PL platform, the passenger will independently choose performers from different levels of providing according to their own needs.
Keywords: logistics provider, air carrier, passenger travel chain, 3–PL provider, 3+PL provider, legacy business model, low-cost business model, hybrid business model.
Анотація: Стаття присвячена проведенню класифікації авіакомпаній як логістичного провайдера. В зв’язку з чим в піраміді аутсорсингу логістичного провайдингу було визначено місце авіакомпанії з врахуванням її бізнес-моделі: традиційна, лоу-кост, гібрідна. На основі чого була розроблена піраміда інсорсингу логістичних послуг авіакомпанії за участі повітряного транспорту та виділені різновиди 3PL-авіакомпаній: 3–PL, 3PL, 3+PL-авіакомпанії. 3–PL-авіакомпанія є логістичним провайдером, що надає комплекс послуг в межах авіаційного ланцюга постачання / подорожі. 3PL-авіакомпанія є логістичним провайдером, що надає комплекс послуг в повному ланцюгу постачання / подорожі, при цьому бронювання / замовлення окремих складових такого ланцюга здійснюється через сайти авіакомпанії та її партнерів. 3+PL-авіакомпанія є логістичним провайдером, що забезпечує комплекс послуг в повному ланцюгу постачання / подорожі, при цьому бронювання / замовлення таких послуг здійснюється інтегровано через сайт авіакомпанії, а виконання за участі авіакомпанії та її партнерів. Досліджені сайти авіакомпаній з метою з’ясування рівня провайдингу сучасних світових пасажирських авіакомпаній, що працюють за традиційною, лоу-кост та гібрідною моделями та виявлення основних тенденцій серед авіакомпаній щодо забезпечення повного ланцюга подорожі клієнта. Головною особливістю світових авіакомпаній є те, що більша їх частина надає послуги на рівні 3PL-провайдера, і лише найбільш провідні світові авіакомпанії забезпечують організацію ланцюга подорожі пасажира на рівні 3+PL-провайдера. Побудована узагальнена схема провайдингу для ланцюга подорожі пасажира за участі повітряного транспорту з метою визначення ролі кожного логістичного провайдера в таких ланцюгах, а також їх взаємодії. Наприклад, 3–PLР, 3PLР, 3+PLР можуть залучати компанії 2 PL-рівня до виконання процесів в ланцюгу подорожі пасажира. В той самий час авіакомпанія 4PL-рівня буде долучати до виконання процесів в ланцюгу подорожі виконавців з 2 PL 3–PL, 3PL рівнів. На віртуальній 5 PL платформі пасажир буде обирати самостійно виконавців з різних рівнів провайдингу відповідно до власних потреб.
Ключові слова: логістичний провайдер, авіакомпанія, ланцюг подорожі пасажира, 3–PL-провайдер, 3+PL-провайдер, традиційна модель, лоу-кост модель, гібрідна модель
Аннотация: Статья посвящена проведению классификации авиакомпаний как логистического провайдера. В связи с чем в пирамиде аутсорсинга логистического провайдинга было определено место авиакомпании с учетом ее бизнес-модели: традиционная, лоу-кост, гибридная. На основе чего была разработана пирамида инсорсинга логистических услуг авиакомпании с участием воздушного транспорта и выделены разновидности 3PL-авиакомпаний: 3–PL, 3PL, 3+PL-авиакомпании. 3–PL-авиакомпания является логистическим провайдером, предоставляющая комплекс услуг в пределах авиационной цепи поставки / путешествия. 3PL-авиакомпания является логистическим провайдером, предоставляющая комплекс услуг в полном цепи поставки / путешествия, при этом бронирование / заказ отдельных составляющих такой цепи осуществляется через сайты авиакомпании и ее партнеров. 3+PL – авиакомпания является логистическим провайдером, обеспечивающей комплекс услуг в полном цепи поставки / путешествия, при этом бронирование / заказ таких услуг осуществляется интегрировано через сайт авиакомпании, а выполнение – при участии авиакомпании и ее партнеров. Исследованы сайты авиакомпаний с целью выяснения уровня провайдинга современных мировых пассажирских авиакомпаний, работающих по традиционной, лоу-кост и гибридной моделям и выявление основных тенденций среди авиакомпаний по обеспечению полной цепи путешествия клиента. Главной особенностью мировых авиакомпаний является то, что большая их часть предоставляет услуги на уровне 3PL-провайдера, и только ведущие мировые авиакомпании обеспечивают организацию цепи путешествия пассажира на уровне 3+PL -провайдера. Построена обобщенная схема провайдинга для цепи путешествия пассажира с участием воздушного транспорта с целью определения роли каждого логистического провайдера в таких цепях, а также их взаимодействия. Например, 3–PLР, 3PLР, 3+PLР могут привлекать компании 2 PL-уровня к выполнению процессов в цепи путешествия пассажира. В то же время авиакомпания 4 PL-уровня будет привлекать к выполнению процессов в цепи путешествия исполнителей с 2 PL 3–PL, 3PL уровней. На виртуальной 5PL-платформе пассажир сможет выбирать самостоятельно исполнителей из разных уровней провайдинга в соответствии с собственными потребностями.
Ключевые слова: логистический провайдер, авиакомпания, цепь путешествия пассажира, 3–PL-провайдер, 3+PL-провайдер, традиционная модель, лоу-кост модель, гибридная модель

List of references

HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:

Semeriahina M.M., Hryhorak M.Yu. (2021) The role of the airline as a logistics provider in the passenger travel chains involving air transport.// Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.5, pp.62-79, available at: https://smart-scm.org/en/journal-5-2021/the-role-of-the-airline-as-a-logistics-provider-in-the-passenger-travel-chains-involving-air-transport/ – DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-5-5
https://aar-healthcare.com/slot/https://dek.chula.ac.th/uploads/truewallet-slot/https://covid19.dairikab.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/akun-pro-thailand/https://simponie.minselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://ojs3.bkstm.org/slot-luar-negeri/https://journal.niqs.org.ng/akunprokamboja/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-demo/https://journals.missouri.edu/slot-deposit-dana/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://journals.missouri.edu/slot-ovo/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/akun-pro-kamboja/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/slot-deposit-pulsa/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/slot-demo/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-server-luar/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-terpercaya/https://penerbit.undip.ac.id/js/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-deposit-dana/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-dana/https://ppb.uinsatu.ac.id/wp-content/slot-dana/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-demo/https://journal.niqs.org.ng/slot-ovo/https://perizinan.jambikota.go.id/imslot/https://sparkling.kaltimprov.go.id/storage/slot-deposit-via-pulsa/https://www.univbaru.ac.id/slot-zeus/https://journal.pbnsurabaya.co.id/slot-luar-negeri/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-pulsa/https://ojs.americaspg.com/slot-server-luar/https://forum.im.ncue.edu.tw/pages/data-hk/http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/pages/slot-server-luar/https://inspektorat.enrekangkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://slot-deposit-pulsa.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://aar-healthcare.com/gates-of-gatot-kaca/https://slot-demo.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://slot-dana.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://www.univbaru.ac.id/slot-server-luar/https://www.univbaru.ac.id/slot-demo/https://sisumaker.tapselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sisumaker.tapselkab.go.id/uploads/slot-demo/